, ! .


»  »  » 


1 2 2

1

-

https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/u … eningrada/

0

2


-

-

-,
1941 1942, ,

https://tunnel.ru/post-stenogrammy-zase … ekabr-1942

0


»  »  »